Płatność zwykłym przelewem

Poniżej znajdują się dane, na które należy dokonać wpłaty należności za zakupiony plan.

Kwota do zapłaty: